017 – Allereerste jaargang clubblad 1932

0

Tussen al mijn “oude” rommel papparassen vond ik ook een clubblad uit 1932, (een simpel gevouwen A3-tje).
Eerste jaargang – No. 9 – 1 juli 1932
Redactie J. Th. Sits – Administratie J. Th. Sits
Jacob van Lennepstraat 343 2 hoog
o.a. in dit maandblad:
Van het Bestuur
Door dezen doen wij U mededeeling dat in plaats van den Heer P. Meyer, die voor zijn functie heeft bedankt, vorengenoemde persoon, tot redacteur van ons blad is benoemd.
Den Heer P. Meyer onzen dank, voor het vele werk wat hij voor onze vereeniging heeft verricht.
Alle stukken de redactie betreffende gelieve U aan bovenstaand adres te zenden.
Het Bestuur.

Share.

Leave A Reply