058 – 10-02-1968 Viering 50-jarig bestaan

0

De feestelijkheden werden geopend met een receptie voor genodigden op donderdag 10 februari in de bovenzaal van café Frankendael. De receptie werd door velen bezocht en wij ontvingen een stroom van brieven en telegrammen. Ook werd een groot aantal bloemstukken bezorgd.

O.a. werd er gesproken door de heer Jaspers (voorzitter KNVB, afd Amsterdam). Hij refereerde aan zijn eigen eerste voetbalperiode in de Watergraafsmeer en hield een pleidooi om te sporten opdat wij gezonde, sportieve kerels kweken. Hij overhandigde het gouden bord van de KNVB (zie foto) en tevens de KNVB-bondswimpel.

De heer Kupers (G.I.L.O.) schetste de betekenis van het 50-jarig jubileum van De Meer, mede in het licht van het belangrijke werk van een sportvereniging in de stedelijke gemeenschap. Het sportpark vond hij wel uit de toon vallen vergeleken met de moderne complexen elders in Amsterdam en hoopte dat het jubileum wellicht een reden is om de bouw van een eigen clubhuis te mogen verwachten. Hij schonk de club de medaille der Gemeente voor 50 jaar sport.

De heer Wijnands (Fed.Sportpark Drieburg) bracht de ‘oude leden’ van De Meer een eresaluut voor het vormen van de basis waarop onze vereniging is opgericht. Helaas is het niet zeker of De Meer in Drieburg kan blijven. Hij schenkt De Meer een wedstrijdbal.

Dan spraken er nog afgevaardigden van Volendam, Ambon, RAP, J.O.S., Scheidsrechtersver. Amsterdam en Amstelzwaluwen, terwijl de heer van Berkum, oud-voorzitter, feliciteerde namens de oud-leden. De heer Terpstra, aanvoerder van het eerste elftal overhandigde namens het eerste 3 witte ballen. En hij sprak de hoop uit dat het eerste eindelijk eens kampioen wordt.

De feestavond die op de receptie volgde is zonder meer geslaagd te noemen. Er werd gedanst op muziek van het Stereo-kwartet, terwijl tot aller verrassing later op de avond de Wama’s nog korte tijd optraden. De O/C ’67 verzorgde een tombola, waarvoor de loten binnen korte tijd waren uitverkocht. Hulde aan de heer P.v.Lint, die deze avond leidde en met zijn kwartet “Los Folkloristicos” veel succes oogstte. Het hoogtepunt van de avond was de benoeming van de heren A.C.Rikken en J.Witteveen tot erelid.

Op zaterdag was er een reünie waarbij meer dan 100 reünisten aanwezig waren. Er werden vele oude herinneringen opgehaald en menig sterk verhaal verteld. E.e.a. bij ‘enkele’ glaasjes spraakwater.
De heer C.Spaan overhandigde tot grote verrassing aan de voorzitter een bedrag van f. 1.130,- als jubileumgeschenk der oud-leden met de mededeling dat enkele giften nog onderweg waren. De heer J.Witteveen verdient alle hulde als organisator van deze avond.
Mijne Heren, nogmaals dank.

H.Rikken

Dit is een Ingekort verslag van de feestelijkheden.

Foto’s: Archief s.v. De Meer

Feestcommissie en bestuur in 1968: Paul van Lint – Adrie de Koning – Herman Knaap – Co Mulder – Rob Verdiesen.
Bestuur: J. Roemers (handbal) – W. Noor (secretaris) – N. Wolfs (voorzitter) – H. Rikken – M. Drubbel  penningmeester). 
Foto’s: Archief s.v. De Meer  Alle rechten voorbehouden

Overhandiging Bondswimpel van de KNVB door de Hr. Jaspers aan de Vztr. De Meer N. Wolfs vóór de wedstrijd De Meer – SMC –

Fotocollage van de feestelijkheden in Café Frankendael. Rechts het gouden bord van de KNVB.

Diverse genodigden.

En werd alles nog eens dunnetjes overgedaan. De heer J.C. Witteveen (Joop) gaat op de schouders nadat hij ’s middags tijdens de receptie tot erelid was benoemd.. Rechts René Haen. Joop was al lid van verdienste geworden in het seizoen 1957-1958. Op 10 mei 1975 kreeg hij de Gouden Speld. Alle rechten voorbehouden

Alle rechten voorbehouden.

Bron: Archief s.v. De Meer Alle rechten voorbehouden

Bron: Archief s.v. De Meer Alle rechten voorbehouden.

Bron: Archief s.v. De Meer Alle rechten voorbehouden.

Bron: Archief s.v. De Meer Alle rechten voorbehouden.

Bron: Archief s.v. De Meer Alle rechten voorbehouden.

Share.

Leave A Reply