Disclaimer

Wij hebben van de auteurs van verhalen/artikelen/foto’s toestemming gekregen hun bijdragen op deze site te mogen plaatsen.
Helaas is het niet mogelijk gebleken om met alle auteurs contact te krijgen. Mocht u bij deze laatste groep horen neem dan even contact met ons op: vriendenvanwatergraafsmeer@gmail.com

Met vriendelijke groet,
Stichting Vrienden van Watergraafsmeer