Een blik in de oude tijd

1

1918

Auteur: Cees Spaan (alias Kees van de Meer) (1903-1985) is geboren in Arkadie. Hij was de eerste voorzitter van s.v. De Meer en is ook penningmeester geweest. Daarnaast was hij keeper bij die vereniging, deed aan kegelen, was schrijver van feestgidsen enz. Kortom: een zeer actieve en onmisbare man voor de vereniging. Onderstaand verhaal heeft hij geschreven voor het jubileumblad t.g.v. het 40-jarig bestaan van s.v. De Meer in 1958.

Een beeld van de Watergraafsmeer in 1918

Middenweg in 1927 - Alle rechten voorbehouden

Middenweg in 1927 – Alle rechten voorbehouden

Je kunt het eigenlijk niet goed begrijpen dat over enkele weken het veertigjarig bestaan van je club gevierd wordt.
In je gedachten is het maar zo’n korte tijd geweest. Nog zie je zo duidelijk voor je, vrienden van weleer. Nog zo goed herinner je alles uit de begintijd. De oude toestand b.v. waarin de buurt toen was. Laten wij er eens rondlopen.

Spoorwegovergang in de Linnaeusstraat - Foto: Jan van Deudekom - Alle rechten voorbehouden

Spoorwegovergang in de Linnaeusstraat – Foto: Jan van Deudekom – Alle rechten voorbehouden

De Gooische Stoomtram in de Linnaeusstraat.
De spoorbomen in de Linnaeusstraat, de speeltuin, enkele meters lager dan de straat gelegen, ook in de Linnaeusstraat, daar waar nu de huizen staan vanaf de Tugelaweg. Aan de overzijde de volkstuintjes van ‘Tuinwijck’ en de grote villa van het Leger des Heils op de hoek van de Polderweg. De gasfabriek waar de kolentreinen door de Linnaeusstraat naar toe reden, voorafgegaan door een spoorman met bel en rode vlag.

De Oetewalerbrug - Alle rechten voorbehouden

De Oetewalerbrug – Alle rechten voorbehouden

De oude, smalle ophaalbrug over de Ringvaart
De oude, smalle ophaalbrug over de Ringvaart met het huisje van brugwachter Nieuwpoort. De oude Middenweg, een gezellige smalle weg met aan beide zijden bomen. De Middenweg met op de ene hoek het Rechthuis (niet met muziekhandel, maar met café) en op de andere hoek – drie treden af – de kruidenierswinkel van Wijnberg.

Café Oost-Indië - Foto: Ferdinand Valk - Alle rechten voorbehouden

Café Oost-Indië – Foto: Ferdinand Valk – Alle rechten voorbehouden

De Middenweg, niet met de Veenendaalse, maar met café Oost-Indië
De Middenweg, niet met de Bio, maar met de feestzaal, niet met de ‘Veenendaalse’ maar met café ‘Oost-Indië’. Aan de overzijde, waar nu de garage is en de huizen ernaast (richting Diemen) het Rozenhofje; een aantal kleine huisjes deels aan de Middenweg, deels haaks daarop, gelegen op polderpeil, d.w.z. een paar meter lager dan de straat. De hoek van de Hogeweg was onbebouwd. Daar was een plantsoentje waarachter het postkantoor. Midden op de rijweg van de Hogeweg stond een houten wachthuisje van de Gooische Stoomtram.

Het oude postkantoor op de hoek van de Middenweg/Hogeweg - Foto: Jo Haen - Alle rechten voorbehouden

Het oude postkantoor op de hoek van de Middenweg/Hogeweg – Foto: Jo Haen – Alle rechten voorbehouden

Het huis van de burgemeester
Waar nu onze vriend Cor de Vlieger woont (of ernaast) woonde toen de burgemeester van Watergraafsmeer, de heer de Wit. Nog zie ik hem in mijn gedachten voor zijn huis in zijn tuintje zitten.
Naast hem, waar nu ‘De Spar’ is, was het kantoor en de woning van de directeur van de Gooische Stoomtram, met erachter de remise.

Het huis van de burgemeester

Het huis van de burgemeester

Ja, die oude Gooische. Zwoegend en puffend trokken de vierkante locomotieven de wagens tegen de brug op. Zomers als het een lange sleep was van open wagens, gevuld met gasten (dagjesmensen) uit de ‘badplaats’ Muiderberg dan kon het geboren dat het niet lukte en een reserve loc. Moest helpen duwen. De Linnaeusdwarsstraat was er al, maar niemand noemde ooit deze naam; dit was de ‘Hipsenkrip’. De gehele Linnaeushof was nog weiland.

Het tufstenen noodkerkje - Foto: Jo Haen - Alle rechten voorbehouden

Het tufstenen noodkerkje – Foto: Jo Haen – Alle rechten voorbehouden

Het tufstenen kerkje op de Linnaeusparkweg
Ja, die gezellige oude Meer. Met het tufstenen kerkje op de Linnaeusparkweg. Het was alles primitief, maar toch hebben wij er dankbare herinneringen aan.
Nog zien wij Pastoor Zoetmulder zaliger, met zijn kapelaan Ratte z.g., uit de pastorie komen, gekleed in korte broek met zwarte kousen en de half hoge hoed op de eerwaarde hoofden. Het oude kerkje waarin je, na het plechtig aannemen, nog twee jaar zondags om half twee naar de lering moest. Als deze dan om half drie was afgelopen rende de hele troep de Linnaeusparkweg af tot waar nu de Weth. Frankenweg is. Alles wat daarachter nu gebouwd is bestond toen nog niet. Op de hoogte van de Fraunhoferstraat bij de Linnaeusparkweg was het veld van A.F.C. En vanaf de toenmalige Nieuwe Weg kon je dan gratis de wedstrijden zien.

Verder op de Middenweg was het nog landelijk. Waar nu de Emmakerk was een buitencafé met tafels en stoeltjes in de tuin. Maar al heel gauw verdween dit en kwam daar, in huize ‘Perikles’, de heer Egeman, voorzitter van Ajax, te wonen.

De Middenweg links achter de boerderij van boer Witteveen - Foto: Beeldbank Amsterdam - Alle rechten voorbehouden

De Middenweg links achter de boerderij van boer Witteveen – Foto: Beeldbank Amsterdam – Alle rechten voorbehouden

Op Middenweg 86 was de boerderij van Witteveen
De Hugo de Vrieslaan bestond niet. Op Middenweg 86 was de boerderij van Witteveen, met erachter diverse voetbalvelden. Er tegenover, waar nu de Fraunhoferstraat is, stond de boerderij waar de opgang was naar het veld van A.F.C.

De 2-onder-een-kap villa Foto; Jan van Deudekom

De 2-onder-een-kap villa
Foto; Jan van Deudekom

De villa naast het toenmalige Ajax-veld 
De huizen tussen nummer 86 en de van ’t Hofflaan stonden er al maar aan de overzijde stond alleen, tegenover café Frankendael een villa die vorig jaar werd afgebroken. Deze villa stond juist naast het toenmalige Ajax-veld. D.w.z. het veld lag een stuk van de Middenweg af, maar de toegangshekken waren aan de Middenweg. Dan op de hoek van de Kruislaan, het café met tuin, van de Graaf. Daar bestond de verlichting nog uit moerasgas, een verlichtingsbron die op verschillende boerderijen in de Watergraafsmeer voorkwam. En verder grasland. Een boerderij waar nu de school voor blindegeleidehonden is en daar, waar nu ongeveer het Ajax-veld is, de boerderij ‘Voorland’, mooi gelegen in het land met een prachtige toegangslaan van hoge bomen.

Oud Rozenburg

Oud Rozenburg

De buitenplaats ‘Oud Rozenburg 
Aan de overzij, waar thans het laatste stuk van de begraafplaats is, nog de oude vervallen buitenplaats ‘Oud Rozenburg’ en verder niets dan grasland met enkele boerderijen.
Ik weet net of alle jongeren deze blik in het verleden waarderen maar ik weet zeker dat vele ouderen met genoegen nog eens in de Meer van 40 jaar geleden zijn geweest, met hun oude vriend,
Kees (van de Meer)

Geplaatst in het Jubileumblad van De Meer t.g.v. het 40-jarig bestaan van s.v. De Meer. In 1958.

Het hoofdkantoor van de Gooische Stoomtram met erachter de remise. Middenweg.

Het hoofdkantoor van de Gooische Stoomtram met erachter de remise. Middenweg.

Boerderij Middenmeer - later de Blindegeleidenhondenschool Middenweg 333

Boerderij Middenmeer – later de Blindegeleidenhondenschool Middenweg 333

Het z.g. Houten Stadion van Ajax op het tegenwoordige Christiaan Huygensplein waar nu Albert Heijn zit. - Foto: Beeldbank Amsterdam - Alle rechten voorbehouden

Het z.g. Houten Stadion van Ajax op het tegenwoordige Christiaan Huygensplein waar nu Albert Heijn zit. – Foto: Beeldbank Amsterdam – Alle rechten voorbehouden

Huize Voorland waar in 1934 Stadion de Meer is gebouwd.

Huize Voorland waar in 1934 Stadion de Meer is gebouwd.

De toegang tot Stadion De Meer - Foto: Beeldbank Amsterdam - Alle rechten voorbehouden

De toegang tot Stadion De Meer – Foto: Beeldbank Amsterdam – Alle rechten voorbehouden

Een elftalfoto uit 1920 toen Cees keepte bij De Meer. Hij zit geknield helemaal links vooraan. Foto: Archief s.v. De Meer

Een elftalfoto uit 1920 toen Cees keepte bij De Meer. Hij zit geknield helemaal links vooraan. Foto: Archief s.v. De Meer

Cees Spaan in 1928 in het bestuur van s.v. De Meer. Hij staat 3e van rechts (penningmeester) - Foto: Archief s.v. De Meer

Cees Spaan in 1928 in het bestuur van s.v. De Meer. Hij staat 3e van rechts (penningmeester) – Foto: Archief s.v. De Meer

Share.

1 reactie

  1. Ik ben geboren boven het postkantoor aan de Middenweg waar nu de Kamerlingh Onnes die kruist. Wij lezen hier, dat het een voorloper had op de tegenoverliggende hoek van de Hogeweg met een tuintje ervoor. Dat is nieuw voor mij. Wat ik wel weet is, dat waar later het postkantoor zat waarboven ik geboren werd, eerder de bloemisterij van Ingwersen zat, met een stukje groen ervoor.

Leave A Reply