Browsing: 04 – Jeruzalem

Jeruzalem

Op de plaats waar in de 18e eeuw de Maliebaan vele belangstellenden trok, verrees na de Tweede Wereldoorlog een groep moderne woningen, die door de vorm en de kleur spoedig als “Jeruzalem” werd betiteld.
Deze woonbuurt, die in de volksmond ook wel “luierdorp” werd genoemd, maar officieel “Tuindorp Frankendael” heet, beslaat een oppervlakte van 500 x 600 meter tussen de voormalige stadskwekerij Frankendael en de Oosterbegraafplaats.

De door de architecten Merkelbach en Elling ontworpen duplexwoningen zouden “voorlopig” door 2 gezinnen bewoond worden. Later zouden de woningen doorgetrokken worden tot een eengezinswoning. In de praktijk is dit maar een paar keer voorgekomen.

Sinds 2014 werden diverse blokken gesloopt en kwam er nieuwbouw voor in de plaats. En dat gaat nog wel even door. De huidige woningen voldoen niet meer aan de eisen van deze tijd alhoewel de meeste bewoners een andere mening zijn toegedaan. De huren zijn laag en er is veel groen. En dat is aantrekkelijk ondanks de nadelen.

Aan de van ’t Hofflaan staat al een nieuw schoolgebouw, gebouwd, een z.g. ‘brede school op de plek waar eens het buurthuis Reigersburg stond.

1 2 3 6