De klok van de Emmakerk

3

31 december 1942 – 31 december 1949

Door: Jo Haen (1939) Geboren in Purmerend. Woont sinds 1963 in de Watergraafsmeer. Samen met Ron de Wit beheert zij deze website. Ze schrijft verhalen, interviewt mensen in de WGM en organiseert verhalenwandelingen.

De klok is gevorderd door de Duitsers en wordt hier op de vrachtauto geladen. 1943. .
Foto: John Haen Alle rechten voorbehouden

Op zaterdag 9 juli 1938 werd de eerste steen gelegd voor de Hervormde Koningin Emmakerk op de Hugo de Vrieslaan/hoek Middenweg. Die steen bevindt zich naast de ingang van de kerk, die werd gebouwd door architect Ir. G. Friedhoff, later bekend als Rijksbouwmeester van de wederopbouw, terwijl het orgel afkomstig is van de fa.Spanjaard. Achter deze steen is een loden koker ingemetseld met een oorkonde,waarop 281 handtekeningen.

Het terrein waarop de kerk gebouwd moest worden was maar 22 meter breed, er moesten achthonderd à duizend zitplaatsen komen. Friedhoff slaagde hierin. Het werd een hoge middenbouw, de zijkanten laagbouw en een balkon, het geheel volgeplaatst met banken. Een typische toehoorderskerk.

In de 2e Wereldoorlog, op 13, 14 en 15 januari 1943 werd de klok, die gegoten was in Heiligerlee, uit de toren verwijderd omdat hij gevorderd was door de Duitsers. Na de oorlog werd er een nieuwe klok gegoten door J.Zimmer & Zn. uit Amsterdam en weer in de toren aangebracht.

Tijdens een novemberstorm in 1967 werd de houten koepel op de toren ernstig beschadigd. Een jaar later was de toren van een nieuwe bekroning, die een koperen dak heeft, voorzien. Kosten ƒ 50.000,- waarvan een groot gedeelte middels een gift door Ajax betaald werd.

In 1995 besloten de Gereformeerde kerk en de Hervormde kerk om samen te gaan. De Koningskerk aan de van `t Hofflaan werd verkocht aan de Evangelische Broedergemeente en de Emmakerk zou plaats maken voor een nieuw kerkelijk centrum op de oude fundamenten. Nieuwbouw ging echter niet door; de Emmakerk kreeg een Monumentenstatus. Wel mocht het inwendige van de kerk aangepast worden. De naam werd veranderd in De Bron.

Nadat de monumentenstatus was verleend werd besloten tot herinrichting. De kerkzaal is verkleind, de banken zijn vervangen door speciaal voor dit gebouw ontworpen stoelen.
De lage zijbeuken zijn gaanderij (loopruimten) geworden.
In de hal van de kerk mocht niets gesloopt worden want de trap naar boven is een ‘Keizerlijke opgang“ zoals dit in de architectuur genoemd wordt.

De lijntrekkers voor het afhouden van de klok naar beneden. 1943 .
Foto: John Haen Alle rechten voorbehouden

Het vieren van de lijn. 1943 .
Foto: John Haen Alle rechten voorbehouden

De klok hangt buiten de toren en wordt voorzichtig naar beneden geloodst. 1943 .
Foto: John Haen
 Alle rechten voorbehouden

” Al wie maar mijn stem wil horen geve een gift. Anders kom ik niet in de toren”. De nieuwe klok die na de oorlog gegoten is door de fa.J.Zimmer & Zn. .
Foto: John Haen Alle rechten voorbehouden

Ook de nieuwe klok moet worden opgehesen. .
Foto: John Haen
  Alle rechten voorbehouden

De nieuwe klok bijna op zijn bestemming. .
Foto: John Haen

Share.

3 reacties

  1. Volledigheidshalve moet hier vermeld, dat de klokken van de Martelaren van Gorcum dankzij pastoor Nolet de oorlog wel overleefd hebben. Als kind luisterde ik er dagelijks naar. Hulde.

Leave A Reply