Doelstellingen en beleidsplan Stichting Vrienden van Watergraafsmeer

0

Stichting Vrienden van Watergraafsmeer

RSIN-nummer

857511142

Contactgegevens

Stichting Vrienden van Watergraafsmeer
Esplanade de Meer 253
1098 WK Amsterdam
Telefoon: 020-692.07.20
Email: vriendenvanwatergraafsmeer@gmail.com

Doelstelling

De Stichting Vrienden van Watergraafsmeer houdt zich bezig met de geschiedenis van de Watergraafsmeer in de meest brede zin van het woord en heeft tevens oog voor actuele zaken die in de buurt spelen.
De actualiteit van vandaag is immers de geschiedenis van morgen. De stichting stelt zich ten doel het historisch besef van de Watergraafsmeer te vergroten en doet dit d.m.v. de website www.vriendenvanwatergraafsmeer.nl, het organiseren van verhalenwandelingen, het houden van lezingen tijdens seniorenmiddagen en door zich actief in te zetten voor overlevering van oude verhalen uit de Watergraafsmeer, het aanmerken van panden, bruggen, kunstwerken enz. als monumenten en het restaureren/opknappen hiervan.
De stichting zet zich ook in voor behoud en restauratie van monumenten in de openbare ruimte alsook op de begraafplaats De Nieuwe Ooster.

ANBI-status

De instelling Stichting Vrienden van Watergraafsmeer is aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (ANBI) en ook als culturele ANBI.

Beleidsplan 2020 – 2022

Het afgelopen jaar (2019) is er veel tot stand gebracht.
In de eerste plaats blijven de bezoekersaantallen van onze site steeds maar stijgen, mede door FB (op 01-01-2020 4675 volgers)  en een sub-website Dwars door Amsterdam Oost, op 1 juli 2019 aangemaakt. Per week hebben wij gemiddeld 3.200 bezoekers. In totaal bezochten 98.380 bezoekers de site, een stijging van 34.056 t.o.v. 2018. Er worden regelmatig nieuwe verhalen, foto’s en artikelen geplaatst, wat de site levend houdt en attractief.

Wij zijn ook heel blij met onze participanten en adverteerders, die er mede voor zorgen dat wij onze website in stand kunnen houden en activiteiten kunnen ontplooien.

Er werden nieuwe flyers aangeschaft en door diverse buurten verspreid. Ook waren er veel activiteiten zoals verhalenwandelingen, presentaties, aanwezigheid op Pure Markt, Huygensdag, Bredewegfestival, Hofkerk en Amsteldorp. Voor de eerste keer werd de Jaarprijs WGM uitgereikt, werden er VvWGM-vlaggen verkocht (ontworpen door Bart van Asten) en werd bij voetbalclub Fortius een gangwand met foto’s van de WGM gerealiseerd.

Er is in samenwerking met gemeente Diemen, Belangenvereniging Rustoord en steenhouwerij Berkenhamer een monumentje voor Pieter Nieuwland, het wonderkind van de WGM, gerealiseerd. Door de Coronacrisis is dit monumentje nog niet onthuld, maar zal nu op 7 oktober a.s.  plaatsvinden.

Ook gaan wij dit jaar voor de 2e keer de WGM Jaarprijs uitreiken. En tevens hopen wij een kleine ruimte te kunnen vinden waar plek is voor een Watergraafsmeer Museum, onze grote droom.

Tenslotte willen wij aandacht gaan schenken aan 100 Jaar WGM bij Amsterdam. Op  1 januari 2021 is dat precies 100 jaar geleden.

Bestuurssamenstelling

Het bestuur van de Stichting Vrienden van Watergraafsmeer bestaat uit vijf personen.
Een voorzitter, een secretaris,  een penningmeester, een  2e penningmeester en een algemeen bestuurslid.

Bestuurders

Ron de Wit – voorzitter
Jo Haen – penningmeester
René van Eunen – secretaris
Daniëlla van Leeuwen – 2e penningmeester
Els Haen – algemeen bestuurslid

Het beloningsbeleid

De bestuurders ontvangen op geen enkele wijze een beloning voor het werk dat zij verrichten voor de stichting. Wel kan er sprake zijn van een billijke reiskostenvergoeding of onkostenvergoeding. Vrijwilligers ontvangen eveneens geen beloning voor het werk dat zij doen voor de stichting. Slechts in bepaalde gevallen zouden zij een billijke onkostenvergoeding kunnen ontvangen.

Financiële verantwoording

Voor het inzien van onze financiën vraag het wachtwoord aan en klik hier.

Share.

Leave A Reply