Els de Vos – Natuur Je Beste Buur

0

31 maart 2017
Door: Jo Haen (1939).

Een bezige bij!

Els met vrijwilligers op de NL-Doet-dag op het dijkje bij hockeyclub Athena – 2017 Foto: Jo Haen Alle rechten voorbehouden

Begonnen in 2005 met een enthousiaste groep vrijwilligers
Sportpark Voorland/Middenmeer is er allang niet meer alleen voor de sport maar is tegenwoordig tevens bedoeld om ook dieren, planten en niet-sporters van het sportpark te laten genieten. Om dat te bereiken is er in 2005 een enthousiaste groep vrijwilligers onder de naam van Natuur je beste buur, samen met Landschap Noord Holland en Stadsdeel Oost begonnen aan een natuurvriendelijk beheer van de randen van de sportparken. Als aanvulling op het ‘normale’ beheer.

Els de Vos, organisator
Els de Vos is de enthousiaste organisator van Natuur je beste buur. Ze is zelf woonachtig in Park de Meer naast het Sportpark en wil de mensen meer bij het groen betrekken. Het succes van het project valt of staat met de consensus van de ‘mannen van de sport’ zoals zij de sportparkbeheerder Peter Vergeer en zijn medewerkers noemt. Zonder hun medewerking ben je nergens.

Het is best een hele organisatie, Els heeft het er heel druk mee maar dat werpt wel zijn vruchten af. In de loop der jaren zijn al heel wat wensen van Natuur, je beste buur, sportparkgebruikers en bewoners op het gebied van natuurvriendelijk beheer gerealiseerd, variërend van meer vogelnestkastjes, bloembollen, vleermuizenkasten en het creëren van poelen, plas-drasoevers en ijsvogelwanden. Het Oranje Fonds verstrekte subsidie voor NL Doet en daarvan zijn in “het jaar van de bij” twee prachtige insectenhotels geplaatst, om ook de insecten een duwtje in de rug te geven.

Natuur je beste buur bestaat uit een vaste kern van 25 – 30 personen. Er zitten mensen bij van diverse pluimage, van bankdirecteur tot kassiere en mensen uit het onderwijs.

NL-Doet Vrijwilligers bezig bij de Idylle vlindertuin – 2017 Foto: Jo Haen Alle rechten voorbehouden

NL Doet en Landelijke Nationale werkdag
2 Keer per jaar wordt er een groepsdag georganiseerd. De 2e zaterdag in maart voor NL Doet en op de 1e zaterdag in november doen ze mee met de Landelijke Nationale werkdag. Er valt dan heel wat door Els te organiseren: kleding voor de vrijwilligers, E.H.B.O. materialen, een ARBO-planning, werktijden, taakverdeling enz. Het weer kan tegen zitten. Zo was er in februari hagel en sneeuw voorspeld. Ze verwachtte geen grote opkomst maar toch kwamen er 20 mensen.

Op de afgelopen NL-Doetdag waren er zo’n 40 vrijwilligers aanwezig waaronder een aantal mensen van de Kerk van de Heiligen der Laatste dagen (Mormonen) op de Zaaiersweg, die heel erg betrokken is en prettig om mee te werken.

Dotterbloemen op het terrein van V.V.G.A. 2017 – Foto: Jo Haen Alle rechten voorbehouden

Er is gewerkt bij de Vlinderidylle op het oude T.O.G.-veld en ook bij het dijkje bij hockeyclub Athena, waar de bovenlaag van het dijkje werd afgegraven om daar later bloemenzaad in te zaaien. Els vertelt trots dat ze op veel z.g. ‘uittreedplaatsen’ door het hele sportpark dotterbloemen heeft geplant. Dat is om de slootkanten fleuriger te maken. Maar ook omdat het vroegbloeiers zijn net als sommige wilgensoorten en daarom goed voor bijen, hommels en vlinders, die vroeg in het jaar uit hun winterslaap komen en voedsel zoeken.

Els heeft geen specificieke opleiding voor biologie gehad maar ze is al van jongsafaan zeer geïnteresseerd in alles wat met de natuur te maken heeft. Ze is opgegroeid met beestjes, zoals ze zelf zegt. Vroeger thuis hadden ze een terrarium. Vooral vogels hebben haar interesse. Ze herkent praktisch alle vogels. Op het Athenaeum had ze een hele goeie biologieleraar mijnheer Vrieswijk die het geweldig vond dat ze nergens bang voor was en niks eng vond. Els heeft zich steeds meer in de natuur verdiept en het is haar grote passie geworden.

Foto: Els de Vos Alle rechten voorbehouden

Op iedere middenstip een paddenpoel!
Ze is praktisch dagelijks in en om het sportpark Voorland/Middenmeer te vinden. Helaas zijn er tegenwoordig veel kunstgrasvelden, wat ze jammer vindt. De vogels kunnen daar geen voedsel vinden. Het liefst zou ze eigenlijk willen dat er op iedere middenstip een paddenpoel zou zijn!

Ze organiseert af en toe lezingen, laatst nog een drukbezochte in het Parkhuis, gegeven door Geert Timmermans, stadsecoloog en o.a. auteur van “de Wilde stad”, regelmatig te gast in allerlei kranten en bij Vroege Vogels (VARA radio en TV). Er moesten zelfs mensen worden teleurgesteld vanwege de grote belangstelling.
Door de lezingen worden de mensen zich meer bewust van de natuur om zich heen en gaan ze heel anders naar hun omgeving kijken. Ze gaan vogels herkennen, wat ze dan enthousiast aan haar komen vertellen. Laatst heeft ze zelf een ortholaan gezien, helaas is het bij die ene keer gebleven maar alle vogels hebben haar belangstelling en kan ze b.v. ook erg genieten van de pimpelmezen.

De nestkasten in het sportpark zijn genummerd en er wordt regelmatig gekeken of erin gebroed is. Dat wordt allemaal genoteerd. Mussen zijn zeldzaam tegenwoordig al had ze er van de week weer een paar ontdekt. Een goed teken! Er zaten er altijd heel veel in de haag bij V.V.G.A. maar sinds die haag gesloopt is zijn de mussen er niet meer. De vlinders in de Vlinderidylle op het ouwe veld van T.O.G. worden door een vrijwilliger wekelijks geteld evenals de vogels.

Natuur je beste buur heeft ook een sociale functie, het brengt mensen met elkaar in contact.

Naast dit drukke vrijwilligerswerk schaatst Els ook graag op de Jaap Edenbaan en geeft ze al jaren zwemles bij de Watervrienden in het Sportfondsenbad.

Kortom: een bezige bij!! En net als een bij: heel nuttig en onmisbaar voor de omgeving en de natuur! Natuur je beste buur, een geweldig initiatief. Er is meer dan voetbal in het sportpark.

Foto: Jo Haen – Alle rechten voorbehouden.

Share.

Leave A Reply