Firma de Boer en Zoon

3

31 december 1917 – 31 december 2014

Door: Frank de Boer Geb. 16-05-1954 Populierenweg 90-2 (boven Fa. Both), getrouwd met Wil de Boer-Schouten. Scholen: Duinroosje Ringdijk, Duinviooltje Gallileiplantsoen, Lorentzschool, Willem van Oudshoornschool, 5 jaar HBS A Nobelweg. Sinds 1972 werkzaam bij de Boer en Zoon

Het ontstaan van de firma de Boer en Zoon Middenweg 63 is onlosmakelijk verbonden met de firma Both in de Linnaeusstraat 38.

Lees het verhaal over de firma Both : Een en zeventig jaar geleden

Middenweg 63 – 1957 .
Foto: Frank de Boer Alle rechten voorbehouden

Linnaeusstraat 38
Piet de Boer en J.J. Both startten rond 1918 samen een onderneming in het verkopen en herstellen van rijwielen aan de Linnaeusstraat 38. Zie Linnaeusstraat 38. Met de intrede van elektriciteit in de huishoudens van de Amsterdammer wordt het assortiment uitgebreid met verlichting, stofzuigers, wasmachines, wringers, platenspelers (78 toeren) en let wel in 1924: radiotoestellen.

Crisis doorstaan
De verkoop stagneerde in de jaren 30 maar door langere arbeidstijden en het verkopen van kwaliteit doorstond Both de crisis. Both was wederverkoper van het Koninklijke rijwiel merk Fongers (Groningen) met het revolutionaire velgremstangsysteem en bediende hiermee de koopkrachtige bovenlaag van de bevolking in en om Amsterdam. Both had een slogan op de gevel: Both geeft service met een lach.

Middenweg 63 .
Foto: Beeldbank Amsterdam Alle rechten voorbehouden

Bovema
Sinds de jaren dertig woonde Piet samen met zijn vrouw Jo, zoon Jan en dochter Ans en later ook Bea boven de zaak van Both hoek Vrolikstraat (300). Jan de Boer kwam in 1937 ook in dienst bij de firma Both alwaar hij zijn liefde voor de radiotechniek ten toon spreidde. In 1939 demonstreerde Piet de Boer in de (oude) RAI de staalbaard, het eerste scheerapparaat van Philips met één scheerhoofd. In 1946 richtte J.J. Both samen met Ger Oord de Bovema op (Both Oord verkoopmaatschappij) een bedrijf dat grammofoonplaten produceerde. In 1955 organiseerde Ger Oord een zangconcours voor de beste stem van de Jordaan welke werd gewonnen door Johnny Jordaan die onder contract van Bovema stond. Tante Leen werd tweede. U begrijpt: de kassa rinkelde. In 1946 werd Both dealer van Grundig, zeer populair vanwege de FM-band waarop de politieradio was te beluisteren. Both breidde uit en er werd ter linkerzijde van de zaak een nieuw pand gebouwd (nu OBA voorheen AH). Het assortiment was enorm: tuin- en huishoudelijke artikelen, speelgoed, hengelsport. Van alles en nog meer. Nieuw was het medium televisie.

Linnaeusstraat 38 – 1930 .
Foto: Frank de Boer Alle rechten voorbehouden

Jan de Boer, inmiddels in 1949 getrouwd met de dochter van een rijwielhersteller die een zaak had op de hoek van de Linnaeusstraat en de Commelinstraat de Brommerhoek genaamd, woonde inmiddels ook boven Both in de nieuwbouw.

Middenweg 63
Vader en zoon de Boer namen in 1957 de beslissing om voor zich zelf te beginnen. Er werd naar een locatie gezocht en het oog viel op een winkel aan de Middenweg 63 waar sinds 1933 een banketbakkerij en broodbakkerij met uitbreng was gevestig: Banketbakkerij Ravée. Zomers ging de rechter etalage middels een schuifraam open en werd er ijs verkocht. Van 1899 tot 1921 was dit pand de dienstwoning van burgemeester de Wit en daarna is het tot 1933 een horecagelegenheid geweest van de heer Snelten. De huurovereenkomst werd door Piet de Boer getekend voor een vaste huur van 10 jaar voor 100 gulden in de week. (een kapitaal in die tijd!)

Middenweg 63 – 1957 .
Foto: Frank de Boer Alle rechten voorbehouden

Radio, televisie en elektrisch huishoudelijke apparatuur
De winkel bestond uit een grote etalage aan de linkerzijde en een kleine etalage aan de rechterzijde met daartussen in een portiek voor toegang naar de winkel en de bovenwoning. De familie Ravée blijft op de eerste en tweede etage wonen. Piet de Boer doet de verkoop en zoon Jan de buitendienst en de reparatiewerkzaamheden. Al snel wordt het te druk en komt er uitbreiding van personeel. Han Jansen versterkt de verkoop en Jaap Stodel doet de buitendienst en kort daarna een tv monteur Joop Wulffers. Het assortiment bestaat uit radio en televisie en elektrisch huishoudelijke apparatuur. Veel apparaten vinden hun weg naar de klanten en alles wordt thuis aangesloten. Antennes plaatsen op het dak, aansluitingen maken voor de nieuwe volautomatische wasmachines, gasleidingen onder de vloer. Kortom: veel te doen. Goeie service. Is ook later voor de klanten van de Boer belangrijker dan een lage aankoopprijs.

Middenweg 63 – 1970 .
Foto: Frank de Boer Alle rechten voorbehouden

Frank introduceert Bang&Olufsen
In 1972 stopt Piet de Boer met winkelen en wordt het team van de Boer en Zoon versterkt met Frank, de zoon van Jan. Frank introduceert in 1979 het Deense merk Bang&Olufsen, bekend om zijn strakke vormgeving en zijn bijzondere geluid en worden er koelkasten en vriezers van Gram verkocht. In 1986 gaat Jan de Boer van zijn rust genieten en komt in 1988 Edwin van Mouwerik het team versterken.

In 1993 opent de Boer en Zoon in Almere Buiten een filiaal welke door Edwin wordt
bemand. In de buitendienst zijn Arend Hoefman sinds 1994 en Tim Colijn sinds 2003 de heren van de buitendienst. Het pand Middenweg 63 wordt in 1999 grondig verbouwd en kan weer een lange tijd vooruit.

Bij de Boer en Zoon is er aandacht voor de klant en dit contact wordt nog steeds gewaardeerd.

———————
In 2015 is Frank de Boer helaas met de winkel de Boer en Zoon gestopt. 
Jo Haen

 

Middenweg 63 – 2015 . .
Foto: Jo Haen Alle rechten voorbehouden

Hieronder wat foto’s van Linnaeusstraat 38 waar Pieter de Boer, de grootvader van Frank,  in 1918 is begonnen samen met de heer Both. In 1957 begon zijn zoon Jan samen met zijn zoon een  zaak op Middenweg 63. 

Linnaeusstraat 38 – 1933 .
Foto: Frank de Boer Alle rechten voorbehouden

Linnaeusstraat 38 – 1933 .
Foto: Frank de Boer Alle rechten voorbehouden

Linnaeusstraat 38 – 1933 In het spiegelraam is nog de passage over de spoorweg van de Linnaeusstraat te zien. Foto: Frank de Boer Alle rechten voorbehouden

Linnaeusstraat 38 – Jan de Boer bij Both aan het werk – ± 1955. Foto: Frank de Boer Alle rechten voorbehouden

Linnaeusstraat 38 – 1947 Het in elkaar zetten van een televisietoestel. Foto: Frank de Boer Alle rechten voorbehouden

Linnaeusstraat 38 – ± 1955 Het in elkaar zetten van een televisietoestel. .Foto: Frank de Boer Alle rechten voorbehouden

Linnaeusstraat 38 – 1955 Het plaatsen van een antenne op het dak. Foto: Frank de Boer Alle rechten voorbehouden

Share.

3 reacties

 1. Linnaeusstraat 38 – Uit Het Handelsblad van 20 april 1949

  Amsterdam ziet televisie

  “Komt u nu eens kijken. Wij ontvangen de televisie-uitzending van Philips!” Het is een opgetogen invitatie, die de telefoon ons brengt van een geestdriftige abonnee te Amsterdam, die de maandenlange arbeid van hem en zijn medewerkers nu eindelijk beloond ziet met een goede ontvangst. Wie onze artikelen over televisie gevolgd heeft, weet, dat eigenlijk een wonder gebeurt.

  Want hetgeen wetenschappelijk niet is te verklaren, ziet men nog vaak als een wonder. En er is nog geen aannemelijke wetenschappelijke verklaring voor het feit, dat een televisie-uitzending buiten een straal van ongeveer veertig kilometer te ontvangen is. Dat is volkomen in strijd met de nog steeds officiële theorie van de “optische horizon”, die de begrenzing voor de reikwijdte van een televisie-uitzending zou vormen. De praktijk heeft deze theorie echter radicaal omvergeworpen, want al maandenlang bereiken ons rapporten over minder of meer goede ontvangsten van Philips’ experimentele uitzendingen uit vele oorden des lands, die veel verder dan veertig kilometer van Eindhoven verwijderd zijn.

  Wij vertelden al vroeger van het legertje televisie-amateurs, dat in niet aflatende geestdrift experimenteert met deze tak der e1ectronentechniek en met het verzamelen en rapporteren van gegevens over hun waarnemingen onschatbare diensten bewijst aan wetenschap en praktijk op dit gebied. Amsterdam was daar tot voor kort nog niet bij. Mogelijk belemmeren de vele hoge gebouwen en de overtalrijke storingsbronnen hier een goede televisieontvangst meer dan in andere plaatsen. Hoe het ook zij, kort geleden vernamen wij, dat de heren
  Doorgeest en Bodeman (van “Electro-Acoustiek” op de Olympiaweg) er in geslaagd waren een proefuitzending van Philips op het beeldscherm van hun zelfgebouwde televisieontvanger te voorschijn te brengen. Dat was dus de eerste televisie-zwaluw in de hoofdstad. Dachten wij ..

  De eersten “Het is jammer, dat wij u niet als eerste kunnen feliciteren,” zeggen we tot de heer H. J. J. Both Jr., als wij ons naar zijn zaak in de Linnaeusstraat hoek Vrolikstraat hebben gespoed. Want hij was het, die ons de telefonische tip gaf en nu met zijn amateurs-medewerkers, de heren Jan de Boer, Rob Janssen en Joop Zwart, om hun zelfgebouwde beeld ontvanger zit geschaard, waar we dadelijk de proefstudio van Philips herkennen in het groene schijnsel op het beeldvlak van de kathodestraalbuis. “Toch kunt u dat gerust doen,” is het antwoord, “want het is niet onze eerste, maar onze vijfde geslaagde poging. De ene keer slaagde de ontvangst beter dan de andere. Wij geloven in ieder geval, dat wij de eersten in Amsterdam zijn geweest, al komt dit er nu niet zo erg op aan. Wij zitten hier eensdeels gunstig met geen grote gebouwen meer tussen ons en de rand van de stad, anderdeels ongunstig, want het is hier een heksenketel van storingen. Een voorbijgaande auto, een electrische bel, zelfs een passerend rijwiel met lichtdynamo in bedrijf stoort al, om van de tram maar te zwijgen. Kijk, daar gaat de tram door een schakelaar heen.” Inderdaad verdwijnt
  het beeld in een wild wapperende sluier van horizontale streepjes en Willem Gehrels met de twaalf zangertjes van zijn Volksmuziekschool, die vanavond in de proefstudio een kleine demonstratie geven, vervagen in een wild nirwana. Het duurt even, voor het beeld weer tot rust is gekomen, maar geheel tot rust komt het slechts een enkel ogenblik. Er blijven meer of minder dwarse streepjes doorheen lopen, want geheel storingvrij is de ontvangst op zulk een grote afstand nagenoeg nooit.

  Storend vocht
  “Als de gehele omgeving nat is, bijvoorbeeld na hevige regen, is de ontvangst volkomen gestoord” vertelt ons de heer Both, die met zijn gezellen heel wat problemen te overwinnen heeft gehad voor zij het zo ver hebben gebracht. “Alleen het plaatsen van de antenne was al een hachelijk werk op zichzelf en nu sukkelen we nog steeds met het geluid, maar dat komt ook in orde.” Inderdaad beleven de gasten hier een “zwijgende” vertoning; hetgeen natuurlijk veel wegneemt van de attractie, die de zangles van de heer Gehrels en later de demonstratie van de Eindhovense verkeerspolitie in de “Televaria” biedt.

  Daartussendoor zien we het filmjournaal, natuurlijk ook zonder mondelinge toelichting. Er schijnt in de studio te Eindhoven iets niet in orde te zijn. Het pauzeteken blijft abnormaal lang staan en zodoende is de uitzending een minuut of twintig na de vastgestelde tijd geëindigd. Maar de gasten kunnen de heer Both oprecht gelukwensen en danken voor deze merkwaardige belevenis; merkwaardig zoals gezegd, omdat deze radicaal ingaat tegen de tot dusver bekende theorie. Doch lang onbekend zal dit verschijnsel wel niet blijven; daarvoor wordt in de laboratoria der wetenschappelijke instituten en niet te vergeten in de vaak primitieve werkplaatsjes der talrijke televisie-geestdriftelingen te hard gezwoegd. Hoofdzaak is, dat we met eigen ogen een der eerste bruikbare televisieontvangsten in Amsterdam mochten aanschouwen. En dat vervult ons met eerbied voor het nieuwe wonder en voor degenen, die dit wonder tot stand brachten.

  Bron: Pierre de Boer

  Op onderstaande foto is Frank de Boer bij Jan Both aan het werk. Foto: Frank de Boer. Alle rechten voorbehouden.

  Frank de Boer bij Jan Both aan het werk Alle rechten voorbehouden

 2. Linnaeusstraat 38 – J.J. Both en Pieter de Boer

  In 1918 is J.J. Both gestart samen met Pieter de Boer (mijn grootvader) in de Linnaeusstraat 38 als een fietsenwinkel/stalling en in 1957 zijn mijn grootvader en vader Jan gestart op de Middenweg 63 als de Boer en Zoon.

  Frank de Boer

 3. John Ligthart on

  Hi,
  I am living in Australia – born in Laurierstraat in 1940.
  My uncle Dirk Ligthart was married to Frank de Boer’s sister Pia. My uncle died some time ago and we have lost contact with Pia. We will be in Amsterdam in January 2020 and would appreciate any information you may have as to where we may be able to contact Frank de Boer so we can then contact his sister Pia.
  Your reply will be very much appreciated.
  Regards,
  John (Jan) Ligthart.

Leave A Reply