1 reactie

 1. Fontein in “Klein Danzig”

  Het volkstuinencomplex Klein Dantzig dankt zijn naam aan de ‘capitale hofstede’ Dantzich die Paulus Marcon in 1704 liet bouwen aan de Ringdijk net voorbij de Ringlaan (tegenwoordig Bessemerstraat). Hij had een handelsfirma, die zaken deed met de Oostzeelanden; daarom gaf hij zijn hofstede de naam van een der grootste Hanzesteden.

  Het volkstuinencomplex is ontstaan wegens de voedselschaarste in de Eerste Wereldoorlog, toen verschillende Meerbewoners zelf erwten, bonen en aardappelen gingen verbouwen. In 1923 sloten deze tuinbezitters zich aaneen en zo ontstond het complex.

  Tot 1959 was “Klein Dantzig” veel groter dan tegenwoordig. Het complex had de ingang aan de Ringdijk en liep helemaal door tot de huidige Hugo de Vrieslaan. Naast de ingang bevond zich de fontein zoals die te zien is op de foto bij het krantenbericht bij 0295.

  Er bestaat een luchtfoto van het complex met de fontein maar deze foto is ongeschikt voor plaatsing vanwege de slechte kwaliteit. Misschien zijn er onder u die nog zo’n foto bezitten. Dan houden wij ons aanbevolen.

  In 1959 moest ‘Klein Dantzig’ voor de aanleg van de Kamerlingh Onneslaan een gedeelte van zijn grond missen en werd de ingang verplaatst naar deze laan. Anno 2012 bestaat dit prachtige complex nog steeds al is er dwars doorheen een verbinding gemaakt van Park Frankendael naar de Nobelweg wat het complex in 2-en heeft verdeeld.

  Jo Haen

  Bron: 350 Jaar Watergraafsmeer. J.H.Kruizinga


  28-7-1948 Links het volkstuinencomplex Klein Danzig. Linksboven bij het pijltje is de fontein te zien. Alle rechten voorbehouden


  Fontein Klein Dantzig .
  Foto: Jan van Deudekom Alle rechten voorbehouden


  Het bord bij de ingang van de Kamerlingh Onneslaan.


  Een van de vele prachtige, goed onderhouden, tuintjes. .
  Foto: Jo Haen


  T.g.v. het 75 jaar bestaan van Klein Dantzig werd door Agnes van Genderen een stenen kunstwerk gemaakt, afgebeeld op dit tasje, wat qua vorm een beetje doet denken aan de oude fontein, die bij de ingang aan de Ringdijk stond. .
  Foto: Jo Haen


  Het stenen kunstwerk bevat gaatjes waar insekten in kunnen kruipen en hun eitjes kunnen leggen. .
  Foto: Jo Haen


  Hier zijn de diverse gaatjes goed te zien. .
  Foto: Jo Haen

Leave A Reply