Rein Fransen, steunpilaar van TOS-Actief – (02-05-2015)

0
Rein Fransen - 2015 - Foto: Jo Haen

Rein Fransen – 2015 – Foto: Jo Haen

Hij is goud waard voor de club

33 Jaar in het bestuur
Rein heeft ook 33 jaar in het bestuur van TOS-Actief gezeten, 25 jaar als voorzitter, 7 jaar als secretaris en 1 jaar als wedstrijdsecretaris. Tegenwoordig is 25 jaar voorzitterschap niet meer mogelijk. Er moet reglemantair vaker gewisseld worden wat hij beter vindt. Dan blijft het bestuur fris met nieuwe ideëen.

Als voorzitter begon hij zich elk jaar als de maand mei naderde ongemakkelijk te voelen. Dat was de periode dat leden konden bedanken voor het lidmaatschap. Daar had hij moeite mee.

Moeilijk nieuwe bestuursleden te vinden
Een van de oorzaken dat hij zolang voorzitter is geweest was dat het heel moeilijk was om nieuwe bestuursleden te vinden. In 2010 was het bestaande bestuur dat zat, verklaarde per 1 juli te zullen opstappen als er geen nieuwe kandidaten zich zouden melden. Het bleef 2 maanden stil, maar in januari begon het op gang te komen en meldden nieuwe mensen zich, na gesprekjes in de wandelgangen, aan als nieuw bestuurslid.

Geweldig afscheidsfeest
Het bleek een goeie zet te zijn geweest. Het gaf een enorme boost, er kwam een nieuw bestuur en het oude kreeg een geweldig afscheidsfeest. En ook het aantal leden bleef daarna maar groeien, veel jeugd maar toch ook meer seniorenteams.
Van ± 250 leden in 1996 tot 600 leden in 2015. Ook zijn er bouwplannen voor nieuwe kleedkamers.

Koninklijk onderscheiden
Dat zijn werk voor de club zeer gewaardeerd werd blijkt wel uit het feit dat hij op 29 april 2010 koninklijk werd onderscheiden. Rein werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Lid in de Orde van Oranje Nassau - 2010. Foto: Rein Fransen

Lid in de Orde van Oranje Nassau – 2010. Foto: Rein Fransen

Op 6 à 7 jarige leeftijd kunnen kinderen tegenwoordig al lid worden, bij TOS-Actief zijn er zelfs wachtlijsten bij de F-jes. De leden komen uit Amsterdam en omgeving. Helaas blijven er door natuurlijk verloop in de loop der jaren slechts 1 à 2 A-juniorenteams over.

Vrouwenvoetbal in de lift
De groei van de club heeft ook te maken met het feit dat het vrouwenvoetbal tegenwoordig heel erg in de lift zit.

Sportpark Voorland
Wat zijn eigen voetbalcarrière betreft was Rein een laatbloeier want hij begon daarmee pas op zijn 20e (1969) toen hij lid werd van TOS-Actief. De club speelde toen op sportpark Voorland vlakbij het veld van Animo waar men beschikte over een klein clubhuisje. In 1976 moest er helaas voor de zoveelste keer verhuisd worden, nu vanwege de aanleg van de ringweg. Het werd het complex de Toekomst (bij Borchland) met 2 velden + 1 gravelveld.

Ajax beloofde een nieuw clubgebouw
Maar in 1996 sloeg het noodlot weer toe. Ajax had vlakbij een nieuw stadion (de Arena) gebouwd en wilde het sportcomplex de Toekomst gaan gebruiken als trainingslokatie voor de Ajax-jeugd. Ze hadden gedacht het wel even snel te regelen, hadden al een aannemer enz. in de arm genomen, maar TOS-Actief ging dwarsliggen en werkte behoorlijk tegen. Uiteindelijk won AJAX het natuurlijk. Tegen zo’n grote club verlies je het altijd. Ajax beloofde voor TOS-Actief een nieuw clubgebouw te bouwen op Sportpark Middenmeer. En dat gaf de doorslag.

Het bleek een goeie keus want daar Sportpark Middenmeer in een woonwijk is gelegen steeg het ledenaantal snel en dan vooral het aantal jeugdleden. Binnen de kortste keren van 1 team tot 450 jeugdleden.

Goede organisatie
Rein is er trots op dat bij TOS-Actief alles goed georganiseerd. Er zijn strenge regels die goed worden nageleefd. Men weet waar men aan toe is. Als er genoeg kinderen zijn voor een F-team worden de ouders bij elkaar geroepen, de taken worden omschreven zoals bardienst enz. alles komt op papier te staan. Als alles rond is gaat men pas naar de KNVB.

Rein speelde zelf als linksback. Tot zijn 60e nota bene ! Hij was geen fanatieke voetballer, vond de 3e helft belangrijker! Hij heeft slechts een half jaar in het eerste gespeeld.

Stichting Watergraafsmeer
Rein is nu gepensioneerd, doet niet veel meer voor de club maar is niet in een zwart gat gevallen. Eerlijk gezegd vindt hij de contacten met andere clubs als bestuurslid van Stichting Watergraafsmeer leuker dan het voorzitterschap van een club. Je leert mensen van andere clubs kennen en hoort en ziet daardoor wat er bij die clubs speelt.

Rein is een echte clubman. Hij spaart al zijn hele TOS-Actiefleven foto’s, krantenberichten, jubileumboeken e.d. Aan hem is het te danken dat er nog zoveel bewaard is gebleven.

Jubileumboek
Zonder hem zou het jubileumboek t.g.v. het 100-jarig bestaan niet mogelijk zijn geweest. Hij vindt het jammer, dat er zo weinig mensen zijn die foto’s en/of jubileumboeken bezitten. En dat er zo weinig jongeren geïnteresseerd zijn in de geschiedenis van de club. Maar het Geheugen van Oost stelt hem in de gelegenheid de foto’s op de site te plaatsen, waardoor dat alles toch behouden blijft en de mensen kunnen genieten van de geweldige oude beelden.

Rein Fransen: een man om heel erg te waarderen en zuinig op te zijn. Hij is goud waard voor de club.

Een van de vele oude foto's in het archief van Rein. Deze is uit 1938. Op de foto: Henk Huisman - Ab Natenstedt – Theo Maas – Engel Heilbron – Joop Krugers – Evert van der Plaats – Carel Smit. Foto: Rein Fransen

Een van de vele oude foto’s in het archief van Rein. Deze is uit 1938. Op de foto: Henk Huisman – Ab Natenstedt – Theo Maas – Engel Heilbron – Joop Krugers – Evert van der Plaats – Carel Smit. Foto: Rein Fransen

Share.

Leave A Reply