Rob Veenendaal, secretaris bij Fortius – (1961-2016)

0
Rob Veenendaal 2016. Foto: Jo Haen

Rob Veenendaal 2016. Foto: Jo Haen

Als voetballer geen uitblinker, maar een harde werker

Een ‘voetbalfamilie’
Zoals zoveel kinderen uit ‘voetbalfamilies’ is Rob praktisch geboren op het voetbalveld. Vader Bertus, die bij de Draka als personeelsanalist werkte, was secretaris van Madjoe en moeder Annie stond, zoals zoveel vrouwen in die tijd, achter de bar. Ook zijn oom Jan en tante Corrie Veenendaal waren actief bij Madjoe. Oom Jan in het bestuur en tante Corrie uiteraard achter de bar.

Bestuur met Bertus Veenendaal - 1955.

Bestuur met Bertus Veenendaal – 1955.

Zelfs in de schoolvakanties was de familie Veenendaal op het veld te vinden. Vanuit hun huis in de Ternatestraat in de Indische Buurt trok men in de zomertijd naar het veld van Madjoe. Daar kon je spelen en ravotten, voor vakantiereisjes was er geen geld, zo was dat in die tijd. Maar het veld was een ideale vakantieplek voor kinderen.

Pupillen 1970.

Pupillen 1970.

Een ECHTE Madjoenees
Rob ging natuurlijk ook voetballen bij Madjoe. Hij speelde hoofdzakelijk linksback, blonk niet echt uit, maar was een harde werker. Latere teamgenoten waren o.a. Peter Kost en Martin van der Rijt, ook nu nog steeds, na de fusie van a.s.v. D.J.K. en a.v.v. Madjoe in 1993, bij a.s.v. Fortius te vinden. Maar volgens Rob zijn er toch nog maar drie ECHTE Madjoenezen bij Fortius, t.w. Peter Kost, Sven de Haan en Rob zelf. Want je bent pas een ECHTE Madjoenees als jijzelf maar ook je vader in het eerste gespeeld hebben. En dat kunnen alleen deze 3 zeggen!

Momenteel speelt hij op vrijdagavond in het veteranenteam 45+2, 7 tegen 7. Op vrijdag 13 mei spelen ze thuis, ’s avonds om 8 uur.

Zoals reeds vermeld fuseerden a.v.v. Madjoe en a.s.v. D.J.K. en werd het a.s.v. Fortius. Rob vindt nog steeds dat dat een goeie beslissing is geweest. Ze waren buren van elkaar en beide verenigingen hadden zo hun probleempjes, of financieel of bestuurlijk

Hoe is hij in het bestuur terechtgekomen?
Rob deed altijd al hand- en spandiensten voor de club en was door zijn werk als senior account manager in de IT gewend om als ‘mensenhandelaar’ op te treden, zoals hij het zelf zegt. Het omgaan met mensen gaat hem redelijk goed af. Toen voorzitter ‘ome’ Henk Kost in 2013 helaas plotseling overleed besloten Martin van der Rijt, Kick Pullen en Rob tot het bestuur toe te treden en het voorzitterschap tussen deze 3 om de 2 jaar te laten rouleren. Kick zat al in het bestuur en het lag voor de hand dat hij de eerste voorzitter van het groepje zou worden. Dat rouleren om de 2 jaar is door diverse oorzaken niet gebeurd. Kick is nog steeds voorzitter. Rob ging als bestuurslid de website beheren. Maar toen Leo de Swart vorig jaar stopte als wedstrijdsecretaris en Wim de Vries, tot dan toe secretaris, zijn taak overnam werd Rob de nieuwe secretaris.

Alles digitaal
Omdat alles tegenwoordig bijna digitaal gaat is de taak van secretaris niet meer zo tijdrovend als vroeger. Je kunt nu mailen, whatsappen en sms-en, waardoor alles sneller gaat. Het is goed te doen. Rob zijn vader was vroeger vele avonden brieven aan het typen, gelukkig is dat tegenwoordig niet meer aan de orde.

Haarlemmer olie
Rob heeft over het algemeen een goed contact met de vele vrijwilligers en ook met de trainers, vooral die van de seniorenteams. Ook is hij, zoals hij het zelf zegt, de ‘Haarlemmer olie’ tussen de verschillende commissies b.v. de kantinecommissie, de zaterdag- en kascommissie. Het is belangrijk een goed contact met de medewerkers/vrijwilligers te hebben zodat je op de hoogte blijft van wat er speelt.

De club moet professioneler worden
Het bestuur wil graag dat alles professioneler gaat worden. Er zijn rond de 550 leden met voetballers uit 28 culturen, dan is dat toch wel belangrijk.
Zo maakt a.s.v. Fortius b.v. voor het innen van de contributies gebruik van Club Collect en is er een incassobureau ingehuurd voor het incasseren van te laat betaalde contributie en/of boetes.

Er is tegenwoordig ook voor de vrijwilligers/werknemers een V.O.G. verklaring nodig (Verklaring Omtrent Gedrag) en Rob regelt alles hieromtrent. Ook is per 1 januari 2016 Patty Roozeboom als vertrouwenscontactpersoon aangesteld.
Na dit gesprek haast Rob zich naar de 3-wekelijkse bestuursvergadering nadat er eerst nog een foto van hem gemaakt is achter de p.c. Want dat is toch de plek voor de secretaris!

Jo Haen

Op het veld geboren.

Op het veld geboren.

Madjoe toernooi 1975-1976

Madjoe toernooi 1975-1976

Bertus Veenendaal - de vader van Rob aan de bal.

Bertus Veenendaal – de vader van Rob aan de bal.

Share.

Leave A Reply